Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nho hạ đen giai đoạn sau cắt

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp. Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nho hạ đen giai đoạn sau cắt cành vụ đông đến ra hoa

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo